Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Tarun Khanna

  Tarun Khanna
  Tarun Khanna
  Giám Đốc

  Tarun Khanna là Giám Đốc của AES từ tháng 4 năm 2009 và phục vụ trong Ủy Ban Quản trị và Kiểm Toán Tài Chính, đồng thời là Chủ Tịch Ủy Ban Đổi Mới Và Công Nghệ của Hội đồng.

  Tiến sĩ Khanna là Giáo sư Jorge Paulo Lemann tại Trường Kinh doanh Harvard, gia nhập khoa vào năm 1993. Ông mang đến cho Hội đồng quản trị những kiến ​​thức chuyên môn đáng kể về kinh doanh toàn cầu, thị trường mới nổi và chiến lược doanh nghiệp. Công trình học thuật của Tiến sĩ Khanna đã được xuất bản trên nhiều tạp chí kinh tế, quản lý và chính sách đối ngoại và xuất bản “Hàng tỷ doanh nhân: Cách Trung Quốc và Ấn Độ đang định hình lại tương lai và của họ”, một cuốn sách tập trung vào các động lực của tinh thần kinh doanh ở châu Á. Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách “Chiến thắng trong các thị trường mới nổi: Lộ trình cho Chiến lược và Thực thi,” được xuất bản vào tháng 3 năm 2010. Cuốn sách mới nhất của ông, “Niềm tin: Tạo nền tảng cho tinh thần kinh doanh ở các nước đang phát triển,” sẽ được xuất bản trên toàn thế giới trong Tháng 7 năm 2018. Ông được Diễn đàn Kinh tế Thế giới bổ nhiệm là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu (dưới 40 tuổi) vào năm 2007, được bầu làm Viện sĩ của Học viện Kinh doanh Quốc tế năm 2009 và được bổ nhiệm làm Giám Đốc Viện Nam Á của Đại học Harvard vào năm 2010.

  Tiến sĩ Khanna nhận bằng B.S.E. từ Đại học Princeton và Ph.D. từ đại học Harvard.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top