Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Sandra Larsen

  Sandra Larsen
  Sandra Larsen
  AES

  Sandra Larsen là Trưởng nhóm Kinh doanh Thị trường cho AES ở Hawai’i. Là một luật sư, Sandra đã tư vấn và đưa ra sáng kiến quan trọng trong các vấn đề đối nội và đối ngoại cũng như vận động pháp lý và vận động chính sách. Thay mặt AES ở Hawai’I, Sandra kết nối được với cộng đồng địa phương, hiểu nhu cầu của họ và đánh giá cao mức độ quan trọng trong quan điểm của họ trong việc lập kế hoạch cho một tương lai năng lượng sạch.

  Sandra giám sát một số cơ sở điện trên Quần đảo Hawaii, bao gồm năng lượng mặt trời, gió và hệ thống lưu trữ năng lượng, với các dự án mới đang được phát triển sẽ hỗ trợ các mục tiêu năng lượng xanh của Hawaii.

  Sandra nói: “Tôi vô cùng đam mê mang đến cho con cái chúng ta một tương lai xanh tươi hơn và khám phá cách chúng ta có thể cung cấp năng lượng cho nhà nước bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của mình”. “Mục tiêu của tôi và AES là bảo vệ các hòn đảo và các nguồn tài nguyên của chúng trong nhiều thập kỷ tới”.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top