Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Rebecca Halford

  Rebecca Halford
  Rebecca Halford
  AES

  Rebecca Halford là thành viên của nhóm AES ở Colorado. Là một thành viên của nhóm Phát triển Kinh doanh, Rebecca tìm kiếm những cơ hội mới để mang các dịch vụ năng lượng AES đến nhiều vùng khác nhau trên khắp Hoa Kỳ - từ New York đến Hawaii.

  Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã đặt ra những thách thức thực sự đối với những người phát triển kinh doanh như chúng tôi, cản trở khả năng gặp gỡ trực tiếp với khách hàng. Nhưng, Rebecca không coi đó là một trở ngại. Cô ấy coi đó là một cơ hội mới để sáng tạo và bắt nhịp với cách làm việc mới của mình.

  “Tôi thật may mắn khi có không gian thoải mái ở nhà để tiếp tục công việc với AES,” Rebecca nói. Việc chuyển đổi từ gặp mặt trực tiếp sang họp trực tuyến lúc đầu cũng có những trở ngại, nhưng nó đã thay đổi vào tuần thứ ba khi tôi làm việc tại nhà. Thách thức lớn nhất của tôi là có thể đặt chân ở đâu vì Molly, chú chó corgi của tôi, dường như luôn ở cách tôi vài inch trong suốt thời gian làm việc ”.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top