Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Paola Hartung

  Paola Hartung
  Paola Hartung
  AES Nam Mỹ

  Paola Hartung là Giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý của AES tại Nam Mỹ. Với niềm tin vững chắc vào nguyên tắc bình đẳng giới trong kinh doanh, Paola gần đây đã tham gia hội nghị “Đối thoại của các nhà lãnh đạo nữ”. Phiên họp của Paola tập trung vào những phát triển mới trong lĩnh vực năng lượng và khai thác mỏ, đồng thời cô ấy nói về vai trò của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Mục tiêu của sự kiện là kết nối, phản ánh và thúc đẩy các ngành công nghiệp bình đẳng và lan tỏa hơn.

  Paola ủng hộ việc đưa phụ nữ kinh doanh như một con đường để mở rộng và phát triển nền kinh tế. Hội nghị đã mở ra một số cơ hội để kết nối và tăng cường mối quan hệ giữa các nữ lãnh đạo trong các doanh nghiệp Nam Mỹ và các đồng nghiệp của họ ở châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top