Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nhân viên của chúng tôi

  people cheering in hard hats
  Nhân viên của chúng tôi

  Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện tại và tương lai của thế giới.
  .

  man working in covid mask

  Ứng phó với COVID – Đảm bảo an toàn và Hỗ trợ cộng đồng là ưu tiên hàng đầu                     

  Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi tiếp tục cung cấp điện năng phục vụ người dân đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng này. Chúng tôi không chỉ tiếp tục cung cấp điện năng thiết yếu phục vụ cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống mà còn duy trì hoạt động kinh doanh như bình thường, tiếp tục đổi mới và thiết lập quan hệ đối tác mới. Đồng thời, trong thời gian này, chúng tôi cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ thiết thực khác kịp thời liên quan đến đại dịch.

  Cùng nhau thúc đẩy một tương lai xanh hơn, an toàn và thân thiện hơn

  Chúng tôi hiểu rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Họ là nền tảng cho phép chúng tôi đạt được các mục tiêu của công ty. Nhờ khả năng lãnh đạo, sự đa dạng, kỹ năng và chuyên môn của họ, công ty chúng tôi mới có thể tiến xa hơn và nhanh hơn trong việc đạt được các mục tiêu dài hạn đầy tham vọng của mình.

  rural man talks with energy company

  Đội ngũ nhân lực toàn cầu 

  construction working talking on walkie

  Nhà cung cấp & nhà thầu

  kids sitting on grass

  Giữ an toàn cho nhân viên của chúng tôi

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top