Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nhà cung cấp tiềm năng

  people working
  Nhà cung cấp tiềm năng

  Cảm ơn sự quan tâm của bạn đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích khi nghe được cách doanh nghiệp của bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi thực hiện sứ mệnh như thế nào để thúc đẩy tương lai ngành năng lượng phù hợp với các giá trị và đạo đức của chúng tôi.

  raised hand icon

  Quan hệ đối tác mới

  Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên một bộ tiêu chí bao gồm:

  earth in space PNG

   

  Tổng chi phí sở hữu

   

  tech - mesa las paz mx giant windmill blades

   

  Các yêu cầu

   

  windmill test

   

  Sự ổn định và độ tin cậy của nhà cung cấp

   

  people - 3 people in yellow vests and hard hats reviewing plans

   

  Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

   

  Nguồn lực chuỗi cung ứng

  AES Procurement Handbook (EN) Human Rights Policy Data Protection Terms & Conditions (EN) AES Contractor Safety Management (EN) The AES Code of Conduct (Values Guide)
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top