Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nhà cung cấp & nhà thầu

  man with glasses
  Nhà cung cấp & nhà thầu
  AES All Together Icon
  worker with manhole

  Quy mô toàn cầu, Tác động địa phương

  Hoạt động của AES có nguồn gốc sâu xa từ trong văn hóa và phong tục địa phương. Chúng tôi đầu tư vào cộng đồng của mình theo cách có ý nghĩa nhất đối với họ. Chúng tôi học hỏi, phát triển, mở rộng và chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi có để mang lại sự đổi mới từ thị trường này sang thị trường khác, và cùng nhau thay đổi tương lai của ngành năng lượng.

  Nhà cung cấp & nhà thầu

  Các nhà cung cấp của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ chúng tôi đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Cải thiện môi trường làm việc an toàn, thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội là những nội dung quan trọng trong cam kết của chúng tôi.. Để thực hiện đúng cam kết này, chúng tôi cần đảm bảo các nhà cung của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc của chúng tôi và làm việc với các tiêu chuẩn cao nhất.

  Chúng tôi luôn yêu cầu các nhà cung cấp và nhà thầu tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức mà công ty đề ra. Chương trình Nội quy và Tuân thủ AES thực hiện phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để phân loại các nhà cung cấp dựa trên rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình giao dịch. Hồ sơ rủi ro của một giao dịch sẽ  được thẩm định, đánh giá cần thiết cho hợp đồng và bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng, chẳng hạn như các yêu cầu về chứng nhận, xác nhận, đào tạo và kết cấu của hợp đồng. Chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến liên tục và hỗ trợ các nhà cung cấp của mình trong việc nâng cao hiệu suất khi cần thiết. 

  Man with portfolio and hardhat reviewing a plant

  Các yêu cầu khi mua sắm

  Các  đơn vị kinh doanh của AES rất đa dạng với nhiều danh mục đầu tư độc đáo, tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều tuân thủ các quy trình mua sắm giống nhau. Tất cả các hoạt động mua sắm đều được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc hoạt động của chúng tôi đồng thời cũng tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế.

  Hướng dẫn mua sắm của chúng tôi đề cập đến các thực hành trong kinh doanh và kỳ vọng của AES trên toàn thế giới. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường minh bạch và công bằng cho các nhà cung cấp tiềm năng tham gia vào quá trình đấu thầu. Qua Chương trình Nội quy và Tuân thủ, các hướng dẫn về an toàn & môi trường phối hợp cùng đội ngũ nhân viên địa phương, chúng tôi cố gắng đảm bảo quy trình thực hành bền vững để phát triển môi trường, hỗ trợ các bên liên quan và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh. 

  Chương trình đánh giá nhà cung cấp

  Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp mới và hiện tại bằng cách áp dụng một bộ công cụ đa dạng tùy thuộc vào mức độ quan trọng và phức tạp của giao dịch. Một trong những công cụ chúng tôi sử dụng đó là STACE (Tính an toàn và bền vững, Tính kỹ thuật,  tính phù hợp, Chi phí, Khả năng thực hiện), đây là một thẻ điểm cho phép nhân viên của chúng tôi đánh giá các đề xuất và năng lực của nhà cung cấp một cách công bằng và nhất quán.


  Quá trình sơ tuyển nhà cung cấp bao gồm các tiêu chí về tài chính, các tiêu chuẩn ESG và tính tuân thủ luật pháp. Các nhà cung cấp hiện tại được đánh giá và kiểm định theo các tiêu chí môi trường, an toàn và thực hành lao động. Các tiêu chí về tính bền vững trong quá trình đánh giá được điều chỉnh cho phù hợp với từng khu vực thi công, vật liệu và / hoặc dịch vụ được cung cấp. Chúng có thể bao gồm các chỉ số và hiệu suất về môi trường và an toàn, cam kết tuân thủ các quy định lao động hiện hành (chẳng hạn quy định về lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng chế, giờ làm việc, v.v.) và các tiêu chí khác. 


  Chúng tôi cũng đưa ra quy trình để đánh giá các tác động môi trường tiềm ẩn của một nhà thầu, bao gồm các nhà thầu vận chuyển và cung cấp dầu mỏ, nhiên liệu, amoniac, than hoặc các sản phẩm phụ đến công trường thi công. Ngoài ra, tất cả các nhà thầu và nhà cung cấp làm việc trên công trường hoặc đại diện cho AES phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường của chúng tôi.

  Quản lý rủi ro trong quá trình cung ứng

  Để quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng, chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn như sau: 

  • Các kế hoạch dự phòng. Chúng tôi hiểu rằng chuỗi cung ứng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thời gian ngừng trệ do sự cố vận hành máy móc bất ngờ xảy ra có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến doanh nghiệp. Chúng tôi đã áp dụng các hướng dẫn để lên các kế hoạch dự phòng và / hoặc các quy trình để xác định và ứng phó với các sự cố và tình huống khẩn cấp nhằm duy trì việc vận hành liên tục đối với các thiết bị quan trọng. Chúng tôi sử dụng sơ đồ liên hệ giữa các nhà cung cấp quan trọng như một phần của các hoạt động phân tích chi tiêu và xác định tìm kiếm các nguồn cung thay thế. 
  • Mối quan hệ giữa hàng tồn kho & tính cần thiết.  Chúng tôi đánh giá mức độ cần thiết giữa các loại hàng hóa và tài sản khác nhau trong hàng tồn kho và sử dụng các công cụ lập kế hoạch thích hợp để đảm bảo tính sẵn có và bổ sung kịp thời.
  • Quản lý tài sản. Đánh giá hoạt động của nhà cung cấp cho phép xác định các vấn đề cần phải giải quyết thông qua các kế hoạch hành động khắc phục cũng như xác định các thực hành kinh doanh tốt cần được ghi nhận và phát huy.
    
  Two men in a windowed office talking; one is sitting on the desk on the phone.

  Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc

  Để cải thiện hiệu suất, chúng tôi đặt ra các mục tiêu hàng năm phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể. Một số chỉ số hiệu quả công việc (KPI) đánh giá hoạt động của chuỗi cung ứng bao gồm:

  • Tối ưu hóa hàng tồn kho - đảm bảo sự sẵn có của hàng hóa cần thiết và giảm rủi ro hết hàng bằng cách tập trung thiết lập các kế hoạch về nhu cầu. Trong những năm trước, chúng tôi đã hoàn thành vượt mức mục tiêu tối thiểu hóa hàng tồn kho được đề ra.
  • Quản lý chi tiêu - Mục tiêu của chúng tôi là tổng chi tiêu dành cho các nhà cung cấp được quản lý theo hợp đồng trong cơ sở dữ liệu tập trung của công ty thay vì mua hàng độc lập đạt 25%. Kể từ năm 2015, tỷ lệ chi tiêu theo hợp đồng của chúng tôi đã đạt được mục tiêu này.
  • Tiết kiệm - Kỳ vọng tiết kiệm được thiết lập trên cơ sở dài hạn theo mục tiêu chính thức hàng năm được đặt ra trong quá trình xem xét ngân sách. Trong những năm trước, AES đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu tiết kiệm được đề ra.
  Two workers at night with headlamps talking in front of a battery storage unit.

  Nguyên tắc phát triển bền vững

  Các chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng thúc đẩy tính bền vững và trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp của chúng tôi theo các nguyên tắc sau:

  • Đa dạng và toàn diện: Chúng tôi tham gia với nhiều nhà cung cấp đa dạng trên nhiều lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của chúng tôi. 
  • Môi trường: Các hành động và quyết định trong quản lý chuỗi cung ứng phải đảm bảo an toàn sức khỏe, gìn giữ và bảo vệ môi trường nơi tổ chức hoạt động, bao gồm nước, tài nguyên thiên nhiên đất đai, thực vật, động vật và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất của chúng tôi. 
  • Đạo đức và nguyên tắc kinh doanh: Các tiêu chuẩn của đội ngũ Quản lý chuỗi cung ứng được xây dựng dựa trên các chính sách và thủ tục về đạo đức & tuân thủ đồng thời phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi. 
  • Sức khỏe và an toàn: Các nhà cung cấp phải hành động để bảo vệ và giảm thiểu các sự cố hoặc rủi ro thương tích, hỏng hóc, sai sót, tai nạn, tổn hại hoặc mất mát và phải tuân thủ các chương trình về sức khỏe và an toàn của chúng tôi. 
  • Nhân quyền: Tất cả các quy trình và hoạt động trong chuỗi cung ứng phải tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của chúng tôi tuân thủ luật lao động địa phương đồng thời tạo ra các cơ chế khuyến khích việc tuân thủ các quy định về nhân quyền và các quy định khác.
  Green farmland from the air.
  Volunteer Icon

  Nhà cung cấp tiềm năng 

  people icon

  Nhà cung cấp hiện tại

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top