Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nhà cung cấp hiện tại:

  Help line woman helping
  Nhà cung cấp hiện tại:

  Cổng thông tin cho nhà cung cấp

  AES_DominicanRepublic-edited-1024x1024 PNG

  Cổng thông tin về hợp đồng và nguồn cung →

  Truy cập các yêu cầu về thông tin, đề xuất hoặc trích dẫn, gửi đề xuất hoặc hợp tác ký kết hợp đồng và yêu cầu sửa đổi

  Hướng dẫn →

   

  woman seated at table using laptop and writing

  Cổng đăng ký →

  Gửi hoặc cập nhật thông tin đăng ký công ty, tài khoản ngân hàng và giấy chứng nhận.

  Hướng dẫn →

   

  people - 2 men in office - 1 is on phone

  Cổng thông tin mua sắm & xuất hóa đơn →

  Tải xuống và xác nhận đơn đặt hàng, tạo phiếu đăng ký dịch vụ, gửi hóa đơn và kiểm tra trạng thái thanh toán.

  Hướng dẫn →

   

  tech - close up of fingers using phone by laptop

  Nguồn lực chuỗi cung ứng

  Human Rights Policy AES Procurement Handbook (EN) Data Protection Terms & Conditions (EN) AES Contractor Safety Management (EN) The AES Code of Conduct (Values Guide)
  people - 3 people in yellow vests and hard hats reviewing plans

  Hướng dẫn dành cho nhà cung cấp

  Man at desk making payment

  Payment Calendar

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top