Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Moisés Naím

  Moises Naim
  Moisés Naím
  Giám Đốc

  Moisés Naim là Giám Đốc của AES kể từ tháng 4 năm 2013 và phục vụ trong các Ủy Ban Quản Trị, Kiểm Toán Tài Chính; Đổi Mới Và Công Nghệ của Hội đồng.

  Moisés Naím là một thành viên xuất sắc tại Carnegie Endowment for International Peace, một nhà báo chuyên mục hợp tác quốc tế, đồng thời là người dẫn chương trình và nhà sản xuất của Efecto Naím; một chương trình truyền hình hàng tuần về các vấn đề quốc tế phát sóng trên khắp châu Mỹ. Chương trình đã giành được giải thưởng Emmy vào năm 2018. Moises Naím là Bộ trưởng Bộ Phát triển của Venezuela, Giám Đốc Ngân hàng Trung ương và Giám Đốc Điều hành tại Ngân hàng Thế giới. Từ năm 1996 đến năm 2010, ông là Tổng biên tập tạp chí Chính sách Đối ngoại. Naím là tác giả của nhiều bài báo học thuật và hơn 14 cuốn sách về các vấn đề quốc tế, kinh tế và chính trị; bao gồm “Illicit” và “The End of Power” đã được Washington Post và Financial Times bình chọn là một trong những cuốn sách hay nhất của năm. Gần đây ông đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, “Dos Espías en Caracas”. Naim có bằng Tiến sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts và bằng Tiến sĩ Honoris Causa về các vấn đề quốc tế của Đại học American.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top