Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Jay Morse

  Jay Morse
  Jay Morse
  Chủ Tịch Kiêm Giám Đốc Độc Lập

  John B. Morse, là giám đốc của AES kể từ tháng 12 năm 2008 và là Chủ Tịch Kiêm Giám Đốc Độc Lập. Trước khi đảm nhận vai trò chủ tịch, ông là chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán Tài Chính và là thành viên của Ủy Ban Chiến Lược Và Đầu Tư.

  Ông Morse mang lại nhiều kinh nghiệm điều hành cho Hội đồng quản trị, bao gồm chuyên môn về hội đồng quản trị, đầu tư và tài chính khác. Trước khi nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2008, ông Morse từng là Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám Đốc Tài chính và Giám Đốc Tài chính của Công ty The Washington Post (“Post"), nay là Graham Holdings Co., một công ty đa dạng về giáo dục và truyền thông có hoạt động chính bao gồm dịch vụ giáo dục, báo và tạp chí in và xuất bản trực tuyến, phát sóng truyền hình và hệ thống truyền hình cáp đạt hơn 4,4 tỷ đô la doanh thu hoạt động hàng năm. Trong suốt 19 năm nhiệm kỳ của ông Morse, ban lãnh đạo của Post đã thực hiện hơn 100 khoản đầu tư vào các công ty trong nước và quốc tế, đồng thời đưa vào những nỗ lực mới tại các thị trường mới nổi. Trước khi gia nhập Post, ông Morse là đối tác của Price Waterhouse (nay là PricewaterhouseCoopers), nơi ông đã làm việc với các công ty xuất bản / truyền thông và các tổ chức cho vay đa phương trong hơn 17 năm.

  Ông Morse tốt nghiệp với bằng Cử nhân của Đại học Virginia và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Trường Tài chính Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Ông Morse là Kế toán viên Công chứng.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top