Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Janet Davidson

  Janet Davis
  Janet Davidson
  Giám Đốc

  Janet Davidson đã là Giám Đốc của AES kể từ tháng 2 năm 2019 và phục vụ trong Ủy Ban Kiểm Toán Tài Chính, Ủy Ban Phúc Lợi và Ủy Ban Đổi Mới Và Công Nghệ của Hội đồng.

  Bà Davidson mang đến cho Hội đồng AES kiến ​​thức sâu rộng về công nghệ, hoạt động kinh doanh toàn cầu, chăm sóc khách hàng và bán hàng, và chiến lược doanh nghiệp. Bà Davidson bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1979 với tư cách là thành viên của Nhân viên kỹ thuật của Phòng thí nghiệm Bell, Lucent Technologies (tính đến năm 2006 Alcatel Lucent), và phục vụ từ năm 1979 đến năm 2011 ở một số vị trí quan trọng bao gồm, như Chủ Tịch Tập Đoàn Hệ Thống Kết Nối Internet (2001 đến 2005 ), Giám Đốc Chiến Lược (2005 đến 2006), Giám Đốc Tuân Thủ (2006 đến 2008) và Phó Giám Đốc Điều Hành Chất Lượng & Chăm Sóc Khách Hàng (2008 đến 2011). Bà Davidson trở thành thành viên ban giám sát của ST Microelectronics vào tháng 6 năm 2013, một nhà sản xuất thiết bị tích hợp hàng đầu cung cấp các giải pháp then chốt cho việc lái xe thông minh và Internet of Things, nơi bà là thành viên của Ủy Ban Kiểm Toán Và Chiến Lược.

  Bà Davidson có bằng Cử nhân Vật lý của Đại học Lehigh, bằng Thạc sĩ Kỹ sư Điện của Viện Công nghệ Georgia.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top