Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Giữ an toàn cho nhân viên của chúng tôi

  people - 3 people in yellow vests and hard hats reviewing plans
  Giữ an toàn cho nhân viên của chúng tôi
  AES Icon for Safety First: grey hard hat image intersected with half-circle of AES colors

  Chúng tôi đặt sự an toàn lên hàng đầu mỗi phút mỗi ngày - cho nhân viên, nhà thầu và cộng đồng địa phương. Điều này có nghĩa là việc xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro an toàn lao động sẽ không bao giờ kết thúc.

  Mỗi doanh nghiệp của AES tại địa phương đều tập trung đầu tư vào các chương trình và hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên. Những lợi ích mà chúng tôi cung cấp cho nhân viên, các dịch vụ chúng tôi cung cấp và các chính sách chúng tôi đưa ra liên tục được đánh giá bởi các tổ chức về môi trường và thông qua các cuộc khảo sát thị trường để đảm bảo chúng tôi thực hiện đúng và  và tuân thủ tất cả các biện pháp cũng như các yêu cầu pháp lý về an toàn tại địa phương. 

  Cách thức chúng tôi đảm bảo sự an toàn của các nhà thầu cũng không có gì khác biệt. Mỗi đơn vị kinh doanh của AES đều thiết lập các chương trình an toàn nhà thầu, theo đó chúng tôi xác minh năng lực an toàn của nhà thầu và đề ra  yêu cầu đào tạo cho tất cả các nhà thầu trước khi bắt đầu công việc. Chương trình đào tạo bao gồm đào tạo an toàn tại hiện trường và nhiệm vụ cụ thể, chương trình đào tạo này phải được hoàn thành trước khi bắt đầu hợp đồng.
   

  man fixing telephone wire

  Quản lý an toàn

  Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của chúng tôi được xây dựng trên mô hình của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001. Hệ thống SMS bao gồm các chức năng trong các lĩnh vực như lãnh đạo, sơ đồ tổ chức,  quy trình và hành động. Nó cung cấp một khuôn khổ nhất quán cho kỳ vọng của chúng tôi về quản lý an toàn. Trong năm 2019, khoảng 62 phần trăm các đơn vị kinh doanh của chúng tôi đã lựa chọn chứng nhận SMS chính thức theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001 / ISOS 45001.

  Hệ thống SMS của chúng tôi yêu cầu mỗi doanh nghiệp:

  • Thiết lập và duy trì các quy trình nhằm  xác định và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và an toàn;

  • Có các phương pháp toàn cầu nhất quán để quản lý sức khỏe nghề nghiệp;

  • Thực hiện chính sách của chúng tôi về hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm, không để tồn tại các mối nguy có khả năng kiểm soát được.

  • Tôn trọng sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên AES, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và các cộng đồng xung quanh nơi AES hoạt động kinh doanh;

  • Tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về sức khỏe và an toàn của các quốc gia nơi AES hoạt động kinh doanh; và

  • Đạt được tầm nhìn của AES là trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu, được công nhận về các thực hành tiên tiến và tốt nhất về an toàn và sức khỏe.
    

  Cốt lõi của hệ thống SMS của chúng tôi là niềm tin vào an toàn và các nguyên tắc an toàn, mà chúng tôi đã thiết lập để liên tục củng cố tầm quan trọng của sự an toàn.

  Niềm tin về an toàn AES

  1. An toàn là trên hết đối với nhân viên, nhà thầu và các cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi. Tất cả các hoạt động trên toàn thế giới phải được tiến hành một cách an toàn, để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc cá nhân.
  2. Mọi sự cố nghề nghiệp đều có thể được ngăn chặn.
  3. An toàn là điều kiện để làm việc, mỗi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính họ cũng như sự an toàn của thành viên trong nhóm, và của các 
  4. cá nhân trong cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.
  5. Tất cả nhân viên và nhà thầu AES có quyền và nghĩa vụ ngừng làm việc ngay khi họ xác định một tình huống mà họ tin là không an toàn.
    
  Men working

  Nguyên tắc an toàn AES

  1. Lãnh đạo doanh nghiệp địa phương chịu trách nhiệm về việc thực hiện an toàn tại địa phương.

  2. Lãnh đạo doanh nghiệp địa phương sẽ cung cấp nguồn nhân lực và thiết bị cần thiết để đảm bảo rằng tất cả những người làm việc cho AES có phương tiện để làm việc an toàn.

  3. Mỗi doanh nghiệp và nhân viên phải tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành của pháp luật về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại khu vực doanh nghiệp hoạt động.

  4. Tất cả nhân viên AES phải tuân thủ tất cả các chương trình và yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của đơn vị kinh doanh nơi họ làm việc.

  5. Tất cả các nhà thầu được đơn vị kinh doanh của AES thuê đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp giống nhân viên AES.

  6. Tất cả các đơn vị kinh doanh cần không ngừng phấn đấu để cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên.
    

  men pointing at windmill

  Báo cáo về an toàn

  Chúng tôi tin rằng tất cả các sự cố nghề nghiệp đều có thể được phòng ngừa, đó là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra một số chương trình với mục tiêu là thực hành an toàn chủ động. Báo cáo sự cố an toàn của chúng tôi về cơ bản dựa trên các yêu cầu báo cáo của OSHA Hoa Kỳ (số 29 CFR 1904) và theo dõi các số liệu an toàn chủ động và bị động.

  Một số chỉ số an toàn chủ động của chúng tôi bao gồm tuần tra an toàn, xác định các hành vi và điều kiện không an toàn, các sự cố mất an toàn và tiến độ thực hiện các kế hoạch hành động an toàn. Những số liệu này nhằm mục đích ngăn chặn sự xuất hiện của các sự cố và thương tích.

  Các số liệu an toàn bị động được coi là cơ hội để cải thiện, bao gồm các sự cố sơ cứu, sự cố có thể ghi lại của OSHA, sự cố mất thời gian (LTIs) và các sự cố tử vong liên quan đến công việc.

  Tìm hiểu thêm về những thành tựu an toàn của chúng tôi bằng cách truy cập các giải thưởng và chứng nhận.

  Bạn hãy tìm hiểu thêm về hoạt động an toàn và số liệu của chúng tôi trong báo cáo bền vững.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top