Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Gerrit Van Horsen

  Gerrit Van Horsen
  Gerrit Van Horsen
  AES

  Tại AES, chúng tôi đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, tại các cơ sở điện, công trường xây dựng và văn phòng của chúng tôi ở 14 quốc gia trên thế giới. Gerrit Van Horsen đảm bảo cho sự an toàn, điều này đã giúp cải thiện văn hóa an toàn tại AES. Gerrit đã cống hiến 20 năm cho các nhà máy AES ở Nam California và luôn cảnh giác và đảm bảo an toàn cho những đồng nghiệp trong nhóm.

  Gần đây nhất, sự chính trực và cam kết của Gerrit đối với giá trị an toàn cốt lõi của AES đã giúp đảm bảo việc vận hành thành công Dự án Năng lượng Huntington Beach. Ông đã làm điều này trong khi vẫn tiếp tục vận hành nhà máy điện AES ’Redondo Beach. Gerrit luôn vượt lên trên và ngoài nhiệm vụ của mình và truyền cảm hứng cho mọi người làm việc cùng nhau một cách an toàn, siêng năng và hiệu quả, điều quan trọng nhất là cộng đồng dựa vào chúng tôi để tạo sức mạnh cho cuộc sống của họ.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top