Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Eliecer Ortiz

  Eliecer Ortiz
  Eliecer Ortiz
  AES Panamá

  Kể từ khi đại dịch xảy ra, nhân viên AES đã tìm kiếm những cách thức mới để làm việc an toàn và hiệu quả, đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của AES vẫn tiếp tục mà không bị lỡ nhịp. Tất cả chúng tôi đã phải thích nghi với “điều bình thường mới”. Eliecer Ortiz tại AES Panamá là người đi đầu trong việc củng cố các thực hành an toàn COVID-19 tại cơ sở Changuinola.

  Eliecer nói: “Bằng cách tuân thủ các quy định về sức khỏe, chúng tôi bảo vệ những đồng nghiệp và nhà thầu của AES. “Điều này cho phép chúng tôi duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và đảm bảo cung cấp dịch vụ năng lượng cho toàn bộ đất nước, thứ mà đặc biệt quan trọng do đại dịch.”

  Eliezer lưu ý rằng COVID đã thay đổi cách anh ấy và các đồng nghiệp ở Panama làm việc. Tuy nhiên, thông qua các sáng kiến ​​hữu ích liên quan đến COVID do AES thiết lập, anh ấy nói rằng anh ấy và tất cả mọi nhân viên của AES đều có các công cụ để giữ an toàn cho nhân viên, nhà thầu, khách hàng và những người tiếp xúc với anh ấy.

  Anh nói: “Đại dịch là một trải nghiệm mà không ai có thể chuẩn bị được hoàn toàn, nhưng tất cả chúng ta đều đang học cách thích nghi và làm chủ sự thay đổi. “Mỗi ngày là một khởi đầu mới và là cơ hội để tiếp tục cải thiện. Chúng ta phải liên kết, tập trung và luôn đoàn kết mặc dù chúng ta không thể gần gũi về thể chất."

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top