Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Điều khoản & điều kiện PO tiêu chuẩn

  people - 2 workers looking at laptop in front of windmills at sunset
  Điều khoản & điều kiện PO tiêu chuẩn

  Tập đoàn AES cam kết cải thiện cuộc sống bằng cách thúc đẩy một tương lai năng lượng xanh hơn và an toàn hơn. Công việc của chúng ta với Nhà cung cấp là rất quan trọng đối với sứ mệnh này. Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp xác định các yêu cầu và kỳ vọng cơ bản áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp, nhà thầu, nhà tư vấn và bên thứ ba trung gian ("Nhà cung cấp") cho Tập đoàn AES và các chi nhánh của nó. Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của AES được đưa vào hợp đồng của chúng ta với Nhà cung cấp và Nhà cung cấp của chúng ta chịu trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ của mọi nhà thầu phụ theo Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của chúng ta.

  Dominicana

  AES Dominican Republic Payment Calendar Calendario de Pagos 2021 AES Dominicana – AES DPP Dominican Power Partners – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES Dominicana – AES Itabo – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES Dominicana – AES Andrés – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES Dominicana – AES DPP Dominican Power Partners – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes AES Dominicana – AES Itabo – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes AES Dominicana – AES Andrés – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes

  México

  AES México – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES México – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes

  Panamá

  AES Panama Payment Calendar Calendario de Pagos 2021 AES Panamá – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes y Servicios

  Hoa Kỳ

  AES HQ in Arlington, VA – Standard PO terms and conditions AES US – Standard PO terms and conditions for materials (except Puerto Rico and Virginia) AES Puerto Rico – Standard PO terms and conditions for services AES US – Standard PO terms and conditions for services (except Puerto Rico and Virginia) AES Puerto Rico – Standard PO terms and conditions for materials
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top