Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Chris Shelton

  Chris Shelton
  Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc phát triển sản phẩm và Chủ tịch tại AES Next

  Với tư cách là Giám đốc sản phẩm và Chủ tịch tại AES Next, Chris Shelton lãnh đạo một nhóm giải quyết những thách thức lớn nhất của ngành năng lượng bằng cách biến những ý tưởng chuyển đổi từ lý thuyết thành hiện thực. Ông chịu trách nhiệm phát triển và xác định các giải pháp mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng, cho phép chúng tôi thúc đẩy một tương lai năng lượng sạch hơn cho tất cả mọi người.

  Trong suốt sự nghiệp của mình với AES, Chris đã thúc đẩy sự chuyển đổi trong các doanh nghiệp toàn cầu của chúng tôi thông qua các mô hình và công nghệ kinh doanh sáng tạo, bao gồm sử dụng hiệu quả năng lượng, tương tác với khách hàng bằng công nghệ số, robot, các phương tiện giao thông sử dụng điện và các giải pháp năng lượng sạch mới bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng. Ông đã xây dựng các giải pháp chiến lược và nâng cao năng lực cho AES, bao gồm cả việc sát nhập và tích hợp nhóm nhân viên phát triển sáng tạo năng lượng mặt trời của chúng tôi.

  Dựa trên kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng trong ngành tại AES, Chris đã đi tiên phong trong việc phát triển pin lưu trữ Lithium-ion cho ngành điện bằng cách áp dụng công nghệ này vào thị trường điện lần đầu tiên vào năm 2008 và dẫn tới việc hình thành Fluence, liên doanh của chúng tôi với Siemens , công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp và công nghệ lưu trữ năng lượng. Dưới sự lãnh đạo của Chris, AES đã tiếp tục hỗ trợ phát triển các hệ sinh thái dễ dàng nhân rộng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Chúng bao gồm Uplight, nền tảng dổi mới hàng đầu cho khách hàng doanh nghiệp và 5B, sản phẩm điện mặt trời với các mô-đun lắp ghép sẵn nhằm đem lại năng lượng mặt trời nhanh hơn, với mật độ cao hơn cho khách hàng. Chris là thành viên của Hội đồng quản trị tại Fluence, Uplight và 5B.

  Chris nhận bằng cử nhân vật lý tại Đại học Indiana ở Pennsylvania và hoàn thành các chương trình chứng chỉ về điều hành tại Đại học Georgetown và Học viện Công nghệ Massachusetts. Ông nắm giữ một số bằng sáng chế về lưu trữ năng lượng bằng pin, tích hợp năng lượng tái tạo, xe điện và quản lý tài nguyên năng lượng phân tán.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top