Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Грижим се за безопасността на нашите служители

  people - 3 people in yellow vests and hard hats reviewing plans
  Грижим се за безопасността на нашите служители
  AES Icon for Safety First: grey hard hat image intersected with half-circle of AES colors

  Ние поставяме безопасността на първо място всяка минута от всеки ден - за нашите служители, изпълнители и общности. Това означава, че нашата работа по идентифициране, оценка и смекчаване на рисковете за безопасност на труда никога не приключва.

  Всеки наш местен бизнес инвестира в програми и действия за осигуряване на здравето и безопасността на нашите служители, специално съобразени с реалността на всяко място. Ползите, които осигуряваме на нашите служители, услугите, които предоставяме, и политиките, които въвеждаме, непрекъснато се проверяват от организационната среда и проучванията на пазара, за да се гарантира, че действаме в съответствие и спазваме всички местни практики и законови изисквания.

  Начинът, по който гарантираме безопасността на нашите подизпълнители, не е по-различен. Всеки наш бизнес е създал протоколи за безопасност на подизпълнителите, които проверяват квалификацията на подизпълнителите и очертават необходимото обучение за всички изпълнители преди започване на работа. Това включва обучение за безопасност, специфично за обекта и задачата, което трябва да бъде завършено преди започване на договор.

  man fixing telephone wire

  Управление на безопасността

  Нашата система за управление на безопасността е изградена по модела на системата за управление на здравето и безопасността на труда OHSAS 18001. Тя обхваща функционални елементи в областите лидерство, структура и процеси и действия и осигурява последователна рамка за нашите очаквания относно управлението на безопасността. През 2019 г. приблизително 62 процента от нашите локации са избрали да сертифицират официално своите системи за управление на безопасността  към международния стандарт OHSAS 18001 / ISOS 45001.

  Нашата система за управление на безопасността (SMS) изисква всеки бизнес да:

  • Установи и поддържа процедури за идентифициране и намаляване на рисковете за здравето и безопасността;
  • Да разполага с последователни глобални методи за управление на трудовата медицина;
  • да прилага нашата политика за водене на целия бизнес по отговорен начин, без контролируеми опасности;
  • Да зачита здравето и безопасността на всички служители, изпълнители, клиенти, доставчици на AES, както и съседи в общността на бизнесите на AES;
  • Да спазва всички приложими закони и разпоредби за здравето и безопасността на страните, в които работи нашият бизнес; и
  • Да постига визията на AES да бъде признат световен лидер за прогресивни и най-добри в класа си практики за здраве и безопасност.

  В основата на нашата система за управление на безопасността (SMS) са убежденията и принципите за безопасност, които установихме, за да засилим значението на безопасността.

  Убеждения на AES за безопасността

  1. Безопасността е на първо място за нашите служители, изпълнители и хората в нашите общности. Всички работни дейности по целия свят трябва да се извършват по безопасен начин, който насърчава личното здраве, безопасност и благополучие.
  2. Всички трудови злополуки са предотвратими.
  3. Да се работи безопасно е условие при наемането на работа и всеки носи отговорност за своята собствена безопасност, както и за безопасността на своите колеги и за хората от общностите, с които работим.
  4. Всички служители и подизпълнители на AES имат правото и задължението да преустановят работа, веднага щом открият ситуация, за която смятат, че не е безопасна.
  Men working

  Принципи на AES за безопасност

  1. Ръководството на местния бизнес е отговорно за ефективността на мерките за безопасност.
  2. Очаква се ръководството на местния бизнес да осигури съответните човешки и материални ресурси, необходими, за да се гарантира, че всички хора, работещи за AES, разполагат със средства за безопасна работа.
  3. От всеки бизнес и неговите служители се очаква да спазват всички приложими изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в юрисдикциите, в които работят.
  4. Очаква се всички хора от AES да спазват всички програми и изисквания за здраве и трудова безопасност, приети от бизнеса, в който работят.
  5. Очаква се всички изпълнители, ангажирани от даден бизнес, да спазват същите стандарти за здравословни и безопасни условия на труд както служителите на AES.
  6. Очаква се всички бизнеси да се стремят непрекъснато да подобряват своите показатели за здравословни и безопасни условия на труд.
  men pointing at windmill

  Отчитане на ефективността на безопасността

  Вярваме, че всички трудови злополуки са предотвратими. Ето защо създадохме няколко програми, насочени към проактивни практики за безопасност. Нашата система за докладване за инциденти, свързани с безопасността, е основана на изискванията за докладване на Американската агенция за безопасни и здравословни условия на труд (OSHA) (29 CFR 1904) и проследяването на проактивни и реактивни показатели за безопасност.

  Някои от нашите проактивни показатели за безопасност включват ефективност на безопасното придвижване, идентифициране на опасно поведение и условия, инциденти с благоприятен изход, и напредък по плановете за действие за безопасност. Тези показатели имат за цел да предотвратят инциденти и злополуки.

  Реактивните показатели се считат за възможности за подобрение и включват инциденти, които изискват оказване на първа помощ, документирани инциденти за целите на Американската агенция за безопасност и здраве, трудови злополуки с временна нетрудоспособност (LTI) и фатални инциденти, свързани с работата.

  Научете повече за нашите постижения в областта на безопасността, като посетите секция Награди и признания.

  Прочетете повече за нашите показатели за безопасност и показатели в нашия доклад за устойчивост.

  Запознайте се Политика по здраве, безопасност и опазване на околната среда на ТЕЦ "Гълъбово"

  Запознайте се с нашата Политика по здраве, безопасност и опазване на околната среда на ВяЕЦ "Свети Никола".

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top