Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Ефективност

  Person reviewing Uplight app on phone with laptop in view.
  Ефективност
  tech - sitting man drinking coffee looking at phone

  AES притежава значителен дял в Uplight, един от най-големите в света и сертифициран като B Corporation доставчици на енергийна ефективност, базирана на облак. Uplight работи с над 80 комунални услуги и е водещ доставчик на технологични решения, ориентирани към клиентите, посветени единствено на обслужването на енергийната екосистема.

  Чрез своите програми Uplight спести на своите клиенти и околната среда над 5,3 TWh електроенергия чрез обучение, програми за поведенческа енергийна ефективност и активиращи технологии, помагайки на комуналните компании в цялата страна да работят за постигане на целите си за устойчивост. Uplight има за цел да намали 100 милиона тона CO2 до 2025 година. Това е равносилно на премахване на повече от 21 милиона автомобила от пътя за една година.

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top